De Viggo Software Suite bestaat uit de juiste toolset voor lange termijn capaciteitsplanning, korte termijnplanning, roostering en voor dagelijkse operationele aansturing. Alle tools worden ondersteund door een kwaliteitsmanagementsysteem. De tools zijn modulair en kunnen individueel geïntegreerd worden in uw huidige IT-omgeving. De tools zijn geschikt voor iedere bedrijfsgrootte, van regionale airport operators tot ground handlers op internationale luchthavens.

Waar we vandaan komen

Viggo levert al meer dan 45 jaar luchthavendienstverlening op Eindhoven Airport. De introductie van de low-cost carriers op Eindhoven Airport aan het begin van deze eeuw zorgde voor een enorme passagiersgroei voor Viggo. Deze situatie dwong ons om een betere versie van onszelf te creëren, om de turnaround-time van een narrow-body toestel te realiseren in 25 minuten voor de laagst mogelijke prijs.

Deze aanpak vroeg om een zeer efficiënte inzet van medewerkers en middelen. Met tegelijkertijd de waarborging op een hoge kwaliteit en veiligheid. De sterk competitieve markt leidde ons richting een integrale visie en bedrijfsmodel waarin operational excellence centraal staat. Hierbinnen ontstond de multi-skilled werkwijze, geïntegreerde en geavanceerde airport processen mede mogelijk gemaakt door een innovatieve software suite. Onze integrale visie stopt niet bij onze bedrijfsgrenzen maar maakt gebruik van co-creatie in samenwerking met partners binnen de industrie en het optimaal benutten van de kennis binnen alle afdelingen van interne en externe organisaties. Onze hands-on mentaliteit is de sleutel tot het succes van Viggo, zowel als ground handler en als kennispartner.

Onze visie

Binnen Smart Solutions by Viggo zijn we overtuigd van de integrale benadering van passagiers- en vluchtgedreven processen. Uit deze integrale benadering hebben we een uniek bedrijfsvoeringsmodel ontwikkeld waarin een grote diversiteit aan data en co-creatie centraal staan. 

Het volledig benutten van data en  software van derden gecombineerd met slimme in-house ontwikkelde tools maakt het mogelijk de beheersbaarheid van het totale luchthavenproces sterk te vergroten en daarmee de efficiency en/of effectiviteit te verbeteren, net naar gelang uw doel is.

Binnen het integrale bedrijfsvoeringsmodel is het essentieel dat er vanuit een co-creatie aanpak tussen afdelingen en soms verschillende organisaties wordt samengewerkt. In deze co-creatie aanpak positioneren we de principes van continuous improvement centraal. Door continu op basis van feiten te monitoren en te verbeteren zijn we in staat tot grotere hoogte te komen. Dit data-gedreven bedrijfsvoeringmodel implementeren we ook voor derden. Ook dit zien wij als co-creatie waarin wij samen met onze klanten continu blijven samenwerken om hun business naar een hoger niveau te brengen.Binnen Smart Solutions by Viggo bieden wij inzicht in de staat van uw operatie en bedrijf waarbij het integraal bedrijfsvoeringsmodel centraal staat. Wij delen dan ook graag onze extensieve ervaring en expertise met uw organisatie. Hierbij wordt vooral op proces design en software integratie & utilisatie gefocust Naast het verbeteren van processen en het gebruik van systemen, inspireren en trainen we uw medewerkers zodat uw organisatie toekomstig zelfstandig aan de continue verbetering kan blijven werken.

Process design

Duidelijk omschreven procedures met bijbehorende werkinstructies geven controle over de operatie en zorgen voor een consistente dienstverlening. Proces designs helpen u om zowel de kwaliteit als efficiëntie van uw operatie te verhogen. Door gestandaardiseerde processen te borgen in uw organisatie wordt de veiligheid verhoogd, neemt de klanttevredenheid toe, worden mensen en middelen effectiever en efficiënter ingezet.Onze proces designs kunnen u helpen om uw servicelevels te verhogen, een hogere passagierstevredenheid te behalen en vormen de basis voor een goede planning waardoor u altijd controle heeft over uw operatie en winstgevendheid.

Software integratie & uitnutting

Het gebruik van software is een belangrijk middel om zowel de controle over de operatie alsmede de winstgevendheid van uw organisatie te verhogen. Het resultaat van softwareïmplementatie is afhankelijk van de input data, configuratie van de software en business rules en het gebruik door uw werknemers. Smart Solutions by Viggo helpt u om uw data beter te benutten, meer uit uw bestaande software te halen of een volledig nieuw softwarepakket te implementeren.

Door een zorgvuldige configuratie en implementatie zijn wij in staat het meeste uit ieder softwarepakket te halen. Wij combineren commerciële software met specifieke in-house ontwikkelde tools. Voor in-house ontwikkeling wordt gekozen indien de commerciële software niet voldoet aan de functionele eisen om operational excellence te behalen of wanneer de software niet in een positieve business case is in te passen.

Viggo was een van de eerste bedrijven die gebruikte maakt van Real Time Resource Management Software (RMS) binnen de airport operations industrie. Door de jaren heen zijn we tot de conclusie gekomen dat de juiste business rules en combinatie van functies en taken de belangrijkste pijlers zijn voor een effectieve en efficiënte operatie. Onze ervaring met Resource Management Software biedt u de mogelijkheid om uw bestaande tools te optimaliseren of een nieuw softwarepakket effectief bij u te implementeren. Dit resulteert in een beheersbaar proces waarin de juiste hoeveelheid resources en mensen aanwezig zijn op de juiste plaats, op het juiste moment.

Benieuwd hoe we dit doen? Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe onze consultants en software u kunnen helpen om volledige controle te hebben over uw operatie en winstgevendheid.

 

 

Ben u geïnteresseerd in ons product en service aanbod? Wij gaan graag de uitdaging met u aan, in een hechte samenwerking met wederzijds commitment

De continuous improvement filosofie

De kern van het succes van Viggo als ground handler is gebaseerd op de Deming Cycle van continue verbetering. Deze cirkel bestaat uit vier stappen waarin kwaliteitsverbetering altijd onder de aandacht wordt gebracht. We gebruiken dezelfde methode in ons consultancy werk om u dezelfde bewezen voordelen van deze aanpak te bieden. Door middel van een repetitieve feedbackcirkel blijven we samen continu verbeteren tot u het gewenste resultaat heeft bereikt. Wij kunnen dit traject slechts aan een aantal bedrijven tegelijk aanbieden om echt continue verbetering te garanderen, neem daarom snel contact op!

Quick Scan by Viggo

Afhankelijk van uw onderzoeksvraag en thema, kunnen wij een quick scan bij u uitvoeren. Hierbij wordt er een high-level analyse gedaan met een compact en begrijpelijke rapportage als resultaat zonder dat hier veel manuren in gaan zitten. In lijn met uw strategische en tactische behoeften wordt de scope van het onderzoek bepaald, die bijvoorbeeld operationeel, capaciteitsvraag, service chain gericht kan zijn. 

Een speciaal voor u samengesteld team, begint met het verzamelen van data en het doen van analyses. Dit vraagt betrokkenheid in de vorm van tijd, inzet en het delen van data van beide partijen. Het resultaat van de Quick Scan by Viggo is inzicht in de grootste verbeteringspunten en een plan van aanpak waar te beginnen en waarom. Samen met u maken we een roadmap waarin uw competitieve positie in de toekomst bepaald wordt. 

Wat u kunt verwachten

Uw organisatie kan ook profiteren van een integraal bedrijfsvoeringsmodel met een geconsolideerde software suite en gestandaardiseerde procedures als basis. Onze aanpak leidt tot zowel verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening als de winstgevendheid van uw organisatie. Bij organisaties die u voor waren hebben we samen de volgende verbeteringen gerealiseerd:

 

 
 

De Viggo Software Suite bestaat uit de juiste toolset voor lange termijn capaciteitsplanning, korte termijnplanning, roostering en voor dagelijkse operationele aansturing. Alle tools worden ondersteund door een kwaliteitsmanagementsysteem. De tools zijn modulair en kunnen individueel geïntegreerd worden in uw huidige IT-omgeving. De tools zijn geschikt voor iedere bedrijfsgrootte, van regionale airport operators tot ground handlers op internationale luchthavens.

Quality & Safety System (QSS)

Om de geoptimaliseerde processen in de operatie te verankeren worden alle processen en werkinstructies met de juiste mate van detail gepubliceerd in een onlinedatabase. Deze informatie is toegankelijk voor elke werknemer en kan zelfs tijdelijk voor auditors opengesteld worden. Het QSS faciliteert een paperless organisatie en stuurt automatisch updates naar de betrokken werknemers als er veranderingen zijn welke zij vervolgens digitaal ondertekenen. Daarnaast is er een rapportagetool in het QSS opgenomen waarin abnormaliteiten of incidenten gemeld kunnen worden, hieraan wordt automatisch een werkinstructie gelinkt een effectieve oplossing te treffen en zo risico’s te mitigeren of weg te nemen. Het implementeren van het QSS biedt de mogelijkheid om industrie specifieke certificaten te behalen zoals ISAGO en EASA, of algemene kwaliteitscertificeringen als ISO9001 en ISO14001.

 


ViCap

Deze capaciteitscalculatie tool bepaalt de netto vraag naar resources (mens ofcontent-image materieel), per unieke skill op een interval van slechts 5 minuten. Het algoritme dat de werklast berekent, maakt gebruik van tientallen variabelen en is daarmee volledig af te stemmen op uw situatie. Hierdoor is ViCap geschikt voor capaciteitsvraagstukken van zowel kleine als grote operators.

 

 

 


content-image

Shift Generator

De Shift Generator maakt geoptimaliseerde diensten waarbij de uitkomst een anonieme dienstenset is. Een optimalisatie algoritme combineert vaardigheden om zo een hoge bezettingsgraad op netto arbeidstijd te bewerkstelligen aan de hand van de karakteristieken van het personeelsbestand. Daarnaast kan de Shiftgenerator ook gebruikt worden om scenario planningen te maken. Dit geeft inzicht in hoe het toekomstige personeelsbestand eruit moet zien.


ViCom

ViCom is een bi-directionele communicatie tool die het live delen en invoeren van operationele data mogelijk content-imagemaakt. Dit biedt de juiste werknemer de juiste operationele informatie op het juiste moment. Bij verstoringen kan onmiddellijk actie ondernomen worden om de impact te beperken. Door het loggen van timestamps ontstaat een diepgaandinzicht in de operatie zodat objectieve management rapportages kunnen worden opgesteld. Dit heeft u de juiste handvatten om de juiste beslissingen te nemen. De data uit ViCom kan vervolgens als input worden gebruikt voor het planningsalgoritme van ViCap om zo de continue verbetering in uw operatie te waarborgen.

 

 


content-image

Key Performance Dashboard

Het key performance dashboard combineert alle operationele data van meerdere systemen in een data warehouse waaruit verschillende rapportages worden gegenereerd met de belangrijkste KPI’s. Zo kan u in één opslag zien waar een verbeterslag te maken is. Daarnaast kunnen naast standaard rapportages ook custom rapporten en datasets gemaakt worden naar wens van de gebruiker. Zo biedt het Key Performance Dashboard de juiste functionaliteit voor iedere doelgroep.