Viggo Consultancy

Ontdek wat we voor uw business kunnen betekenen

Al onze ervaring en expertise in de turbulente wereld van de ground handling delen wij graag met anderen. De innovatieve management tools van Viggo zijn daarom ook beschikbaar voor andere organisaties, zowel binnen als buiten de luchtvaartindustrie. De tools zijn ontwikkeld in de praktijk, ze zijn geoptimaliseerd en verfijnd over de jaren.  

 

We hebben zelf ervaren dat, dankzij het "over systeemgrenzen heen kijken", een organisatie haar processen eenvoudiger kan maken en ze vervolgens integraal kan aansturen. Dit leidt tot grote vooruitgang in termen van efficiency, beheersing en kwaliteit. Deze ervaring wil Viggo graag gebruiken om ook andere organisaties verder te helpen.

De verbeteringen realiseren we dankzij uitgekiende procesontwerpen en strakke integrale procesbeheersing, die weer input zijn voor een geavanceerd planningsalgoritme. Continue verbetering van dit algoritme wordt door de input van Big Data geborgd. Het resultaat; een optimale inzet van middelen en de beheersing van alle processen. Door gebruik te maken van een real-time taakallocatie systeem kunnen eventuele verstoringen in de operatie soepel worden opgevangen en is er altijd sprake van een veilig en beheerst procesverloop.

 

Een team van onze ervaren consultants gaat graag samen met u de uitdaging aan. In een notendop: na een gedegen analyse, samen met uw organisatie, gaan we aan de slag met de daadwerkelijke implementatie en zetten we de aanstaande veranderingen in gang. Op deze manier maakt uw bedrijf die kwaliteitsslag die nodig is, of wordt juist dat verbeterde efficiencyniveau behaald. Samen bewerkstelligen we de beoogde vooruitgang.

Quality Management

Op een gestructureerde manier bedrijfsprocessen uitvoeren, bewaken en verbeteren. Dat is de basis om als bedrijf de controle te behouden over de kwaliteit van de geleverde diensten of producten. We beschikken over verschillende tools voor een sterk kwaliteitsmanagementsysteem.
 

Viggo kijkt bij de opzet van een dergelijk systeem altijd naar een goede aansluiting met de operationele medewerkers. Wij geloven dat zij uiteindelijk de belangrijkste factor zijn voor een succesvol systeem dat zichzelf gaat verbeteren. Als basis gebruiken wij de cirkel voor kwaliteitsverbetering bestaande uit de stappen: Plan, Do, Check en Act. Deze stappen verweven wij in alle niveaus van de organisatie.

Bij de opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem krijgt u te maken met de volgende onderdelen:

Plan: Een kwaliteitsbeleid, bedrijfsdoelstellingen, omgevingsanalyse en strategie opstellen van trainingsprogramma’s.

Do: Een procesmatige aanpak van het uitvoeren van werkzaamheden maken.

Check: Het monitoren van de kwaliteit middels een auditplan en een risicomanagementsysteem. Gevoed door de input van medewerkers die middels een meldingssysteem ideeën ter verbetering en onregelmatigheden in de bedrijfsprocessen kunnen melden.

Act: Het nemen van effectieve maatregelen die de bedrijfsprocessen verbeteren in een cultuur waar het rapporteren over incidenten wordt gestimuleerd. Wijzigingen binnen de processen snel kunnen implementeren middels een juist opgestelde communicatiestructuur. 

Pushback
Bagageloading
Ground Handling

Meer info over Smart Solutions ?

Meer info / aanvraag

Smart Solutions by Viggo, samen met u vinden we de optimale oplossing voor uw uitdagingen

80 %
Repeating customers
9/10
Klanttevredenheid
20
Consultants die voor u klaar staan